Durant tot l’any dissenyem els fulletons dels Masters que s’imparteixen a la Barcelona Graduate Shool of Economics.